søndag 6. juni 2010

Dovre - Fokstumyra

De siste dagene har jeg hatt mye fritid, og da må man bare komme seg ut på tur. Og denne gang gikk turen til Dovrefjell og områdene rundt Fokstumyra naturreservat.
I 1916-17 ble Dovrebanen bygd tvers gjennom Fokstumyra. Dette førte til sterkt reduserte og utrydda fuglearter, som igjen er hovedårsaken til at deler av Fokstumyra ble fredet i 1923. I 1969 fikk Fokstumyra status som naturreservat, og i dag er verneområdet på over 18 km².


Når det gjelder fugler, er artsmangfoldet på Fokstumyra høyt, og av de 148 artene som er registrert her er 76 av dem registrert som hekkefugler.

Så mange fugler var jeg nok ikke i nærheten av å observere på turen. Men jeg fikk allikevel se mange spennende arter. Og blant fuglene i området, er det en fugl, som etter min mening, peker seg ut som den vakreste. Blåstrupen. Og sangen dens er også av de flotteste lydene å høre på myra.En annen art som ofte er å se i området er såerle. Dette er så vidt jeg har skjønt en av mange underarter av gulerle. Den satte seg ofte godt eksponert, og var moro å fotografere så sant man klarte å snike seg inn på fotohold.Traner skal det også være noen få av her, og ved et par anledninger var jeg så heldig å få et glimt av den. Den virket nokså sky, og det ble stort sett for langt hold for bilder.


Løvsangeren har status som norges vanligste fugl, og Fokstumyra er intet unntak. Løvsangeren er å høre og se uansett hvor man befinner seg, bare det er busker eller trær i nærheten. Kanskje også den mest fortrolige i området, og noen ganger kommer den bare på en armlengdes avstand.


Av fuglene som har tilhold i vannet, er de mest vanlige stokkand, krikkand, brunnakke og toppand. Men silanda som jeg var så heldig å komme tett på, hekker også sporadisk i området.


Brushane er en karakterart for Fokstumyra. Den fikk jeg dessverre ikke se denne gang. Men bare få minutter etter at sola hadde stått opp fredag morgen, kom jeg over en enkeltbekkasin.
Rødstilken så jeg også ved flere anledninger.


Andre arter som er kjent i området, er myrhauk som jeg observerte en gang. Snakket også med en naturfotograf fra Tsjekkia, som hadde fine fluktbilder av jordugle. Så litt smågnagere også, så det er jo å håpe at både myrhauk og jordugle får et godt år.
Gjøk, gråsisik, gråtrost, steinskvett og sivspurv så jeg mye av. Og småspove, gråfluesnapper, dvergfalk og tårnfalk skal det være muligheter for å få øye på.Fredag ettermiddag tok jeg meg en lengre rusletur i fjellet. Også her var det også mye spennende å observere. Heipiplerkene var stadig å se, sammen med blåstrupe og heilo. Lyktes å få noen bilder av heiloen. Men de virket nokså sky og vanskelig å komme innpå. Lirype observerte jeg flere av på turen.


Og en av turens største høydepunkter var da jeg fikk se, og ikke minst høre den flotte lappspurven. Den skal ha blitt mer sjelden i området, men jeg mener å ha observert tre forskjellige individer på et mindre område.


Men det var ikke bare fugler jeg observerte i fjellet. Til en forandring byttet jeg ut tele med makro, og fikk foreviget noe av plantelivet på Dovre. Blant annet den utrolig vakre mogopen, og en blomst som jeg mener må være rødsildre.Dovre er en utmerket plass for flotte turer i fjellet. Og en tur innom Fokstumyra vil jeg anbefale på det varmeste. Sannsynligvis er begynnelsen av juni en flott tid for å oppleve fuglelivet her, og de fleste fuglene var virkelig i farta.

Ellers så jeg spor etter elg. Og det virker som det er mye rev, ettersom jeg så mye revemøkk, og enrev som krysset veien med noe som så ut som en fugl i munnen.


Blir mer og mer imponert over fjellet og alt det flotte lever og gror der oppe.
Denne turen varte bare tre dager. Men de tre dagene har gitt meg utrolig mange flotte naturopplevelser. Allikevel er nok dette bare en liten brøkdel av livet i fjellet. Så dette var ikke den siste turen