onsdag 22. juni 2011

Runde

For snart tre uker siden dro jeg og Knut Børge Strøm til Runde. Planen var to kvelder i lundeura, og en tur med båt rundt øya. Planen ble gjennomført, men med enkelte feilskjær underveis. Feilplassering, øldrikkende svensker og en båttur preget av høye bølger kunne fort ha ødelagt turen. Men vi hadde heldigvis flere dager på oss, og vi fikk de opplevelsene vi hadde håpet på.


Øya Runde er nok mest kjent for fuglefjellet. Men enkelte drar nok også hit for å lete etter rester av en skatt som gikk på grunn sammen med skipet “Akerendam” på 1700-tallet.


Men det var fuglelivet på runde vi var ute etter. Og de første fuglene vi kom i kontakt med var en liten flokk Fjæreplyt. Selv har jeg aldri tidligere hatt mulighet til å fotografere Fjæreplytt, og jeg ble svært overasket over hvor tillitsfulle de var. Blant alle Fjæreplyttene var også en enslig Myrsnipe som også lot seg avbilde.


En ettermiddag før vi skulle opp i lundeura, kom vi over et par fugler, som ved første øyekast så ut som fiskemåker. Men det var moro å kunne fastslå at det var Krykkjer vi stod å så på. Krykkja står på den norske rødlista som sterkt truet, og i dag er bestanden bare en tredjedel av hva den var når det ble startet overvåking av fuglen i 1979.


Storjo er en fugl man garantert har på minnekortet når man drar hjem fra Runde. Vi satte av en hel ettermiddag på slettene der Storjoen hekker.


Storjo er en fugl som har blitt mer og mer vanlig på Runde. Og i dag hekker det rundt 50 par på den lille øya.Havsuler blir det også flere av på Runde. Et av drømmemotivene på Runde må vel være å få denne fuglen i det den stupdykker etter fisk. Da kan den treffe vannflata med en fart opptil 100 km/t. Men med høy sjø, er det ikke lett å fotografere disse fuglene i det hele tatt.

Lunden er den fuglen de fleste kommer til Runde for å se. Og det er moro å sitte i lundeura å se dem komme inn for landing. Selv prøvde jeg mye på fluktbilder. Men det var ingen enkel oppgave. Det ble med de mer klassiske lundemotivene, som jeg sikkert ikke er alene om å ha i arkivet.